آموزش خانواده

ضرورت آموزش خانواده در مجتمع آموزشی طاهره

 
مدرسه و خانواده همیشه همپای هم در جهت تربیت و تعالی دانش آموزان قدم برمی دارد . آموزش خانواده ها
 
گامی است جهت تربیت انسانی مومن ، متعهد و مسئولیت پذیر .
 
مواجهه با بحران های روحی و روانی و بلوغ نوجوانی و مشکلات این سنین از دیگر مسایلی است که اولیای ما در برنامه آموزش خانواده در مجتمع آموزشی طاهره با آن آشنا می شوند.
آموزش مهارت های زندگی و دوست یابی از دیگر مسایلی است که خانواده ها با آن آشنا  می شوند تا بتوانند نوجوانان عزیز را هدایت کنند.
 
 
 
 
 

اهمیت و ضرورت آموزش خانواده در مجتمع آموزشی طاهره 

امروزه با توجه به صنعتي شدن جامعه ،گسترش زندگي شهر نشيني ،پيچيده شدن نياز و ادراك كودكان ، نوجوانان و جوانان، آموزش خانواده به يكي از مسائل بسيار مهم و قابل توجه كشور ها تبديل شده است بسياري از صاحب نظران تعليم و تربيت كوشيده اند با اتخاذ تدابير لازم ، كارايي و اثر بخشي دوره هاي آموزشي خانواده را بهبود بخشند، هدف آموزش خانواده در مجتمع آموزشی طاهره اين است كه طي يك فرايند پيچيده اعضاي خانواده (پدر و مادر ، فرزند) دانش و مهارت هاي لازم را بياموزند تا بتوانند:

 

وظايف خودرا در خانواده بشناسند و به خوبي انجام دهند.

حقوق خود و افراد خانواده را بشناسند .

 به آن احترام بگذارند.ارتباط انساني را بشناسند

 و ارتباط سالم برقرار نمايندو …

لذا با عنایت به این موارد به برنامه ریزی برای آموزش خانواده در  مجتمع آموزشی طاهره قدم برداشتیم .