تابستان 1400

 
🍉 آلبوم تصویری فعالیت های هفته اول تابستان ۱۴۰۰
با طعم هندوانه
متوسطه دوره اول مجتمع آموزشی طاهره🍉
 

تابستان 1400

 
🍉 آلبوم تصویری فعالیت های هفته دوم تابستان ۱۴۰۰
با طعم هندوانه
متوسطه دوره اول دبیرستان دخترانه غیردلتی طاهره🍉

تابستان 1400

 
🍉 آلبوم تصویری فعالیت های هفته سوم تابستان ۱۴۰۰
با طعم هندوانه
متوسطه دوره اول دبیرستان دخترانه غیردلتی طاهره🍉
 

تابستان 1400

 
🍉 آلبوم تصویری فعالیت های هفته چهارم تابستان ۱۴۰۰
با طعم هندوانه
متوسطه دوره اول دبیرستان دخترانه غیردولتی طاهره🍉
 

شب یلدا 

 
 
شب یلدا با حضور اعضای انجمن و شورای دانش آموزی بصورت زنده برگزار گردید و همچنین 
برنامه شب یلدای دبیرستان دخترانه طاهره در دوره اول متوسطه برای عزیزان در منزل بصورت Live پخش شد . 

کوردن داگ

 
آلبوم تصویری فعالیت های دانش آموزان در کلاس های مهارت آشپزی کوردن داگ
تابستان ۱۴۰۰ با طعم هندوانه
متوسطه دوره اول دخترانه طاهره

کلاس عکاسی

 
آلبوم تصویری فعالیت های دانش آموزان پایه نهم
در کلاس های عکاسی  تابستان۱۴۰۰با طعم هندوانه
متوسطه دوره اول دبیرستان دخترانه غیردولتی طاهره
 

آموزش کیک شکلاتی

 
آلبوم تصویری فعالیت های دانش آموزان
در کلاس های مهارت آشپزی کیک شکلاتی تابستان ۱۴۰۰ با طعم هندوانه
متوسطه دوره اول دبیرستان دخترانه غیردولتی طاهره