الابراتوار هوشمند

 
  لابراتوار هوشمند دبیرستان دخترانه غیر دولتی طاهره

آزمایشگاه دبیرستان 

 
 
 
  آزمایشگاه دبیرستان دخترانه غیردولتی طاهره مجهز به امکانات روز در رشته های فیزیک ، شیمی ، زیست و زمین شناسی
 

آزمایشگاه مجتمع آموزشی طاهره

 
  آزمایشگاه مجتمع دخترانه غیردولتی طاهره مجهز به امکانات روز در رشته های فیزیک ، شیمی ، زیست و زمین شناسی
 

اتاق پژوهش

اتاق تحقیق و پژوهش دبیرستان دخترانه غیردولتی طاهره
 

کلاس های دبیرستان طاهره

 
کلاس های دبیرستان مجهز به تخته هوشمند و ویدئو پروژکتور
 

کلاس های دبیرستان دخترانه غیر دولتی طاهره

دبیرستان دخترانه غیردولتی طاهره دوره اول و دوم متوسطه 

 

امکانات دبیرستان 

 
سایت دبیرستان مجهز شده به کامپیوترهای روز دنیا
مجتمع آموزشی طاهره پیش دبستان تا کنکور

محوطه دبیرستان 

 
 
نمایی از حیاط دبیرستان دبیرستان دخترانه غیردولتی طاهره 

سالن اجتماعات

 
  نمایی از سالن اجتماعاتات وبرگزاری همایش های آموزش های خانواده 
 در مجتمع آموزشی طاهره