تماس با ما

 

دبیرستان و پیش دانشگاهی  :

44202815 - 44222123 


 پیش دبستان و دبستان :

44222650  -44204662


فاکس :   44264679


صندوق پستی : 1454664181


آدرس : بزرگراه شیخ فضل ا... نوری ،

نرسیده به پل ستارخان خیابان

سازمان آب روبروی شهر بازی شاهین


ایمیل :  

                           info@tahereh.sch.ir

tahereh.highschool@yahoo.com