رویداد کارآفرینی دانش آموزان دبیرستان دخترانه غیردولتی طاهره با حضور اساتید برتر در سالن اجتماعات دبیرستان طاهره برگزار گردید و دانش آموزان مدل بوم کسب و کار خود را به اساتید حاضر ارائه دادند . 
 
نمایش مدل بوم کسب و کار روی لپ تاب
توسط دانش آموزان دبیرستان دخترانه غیردولتی طاهره 
 

 
 
  در رویداد کارآفرینی دبیرستان دخترانه طاهره دانش آموزان با ایده های متفاوتی مدل بوم کسب و کار خود را به اساتید و مشاوران ارائه دادند .
 
 
تیم ناظر تمام تلاش خود را دارد تا دانش آموزان طاهره به بهترین نحو مدل بوم کسب و کار خود را ارائه دهند تا بتوانند به مرحله بعد راه یابند .